Menu

337 fratatt sertifikat på grunn av helsa

Mange bilførere fylte ikke helsekravene i 2006 i Hordaland. 421 sjåfører fikk dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriftene. Men 337 person fikk inndratt førerkortet fordi de hadde for dårlig helse til å være bilfører.

Av admin | 17.02.2007 14:45:26

Til sammen behandlet Fylkesmannen i Hordaland 994 førarkortsaker om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften, med Sosial- og helsedirektoratet som klageinstans.

Fylkeslegen foretar en individuell vurdering av behovet for den førarkortklassen eller de førerkortklassene det er søkt om og veg dette mot den risikoen for ulykker i trafikken sykdommen kan medføre.

Etter Helsepersonelloven § 34 har lege, psykolog og optiker plikt til å melde fra til offentlige myndigheter dersom en pasient ikke oppfyller helsekravene. Fylkesmannens erfaring er at det fremdeles er stor underrapportering fra fastleger, spesialister og sykehusleger.

Av Egil Kr. Solberg | 17.02.2007 kl.14:3