Menu
nav

3,2 prosent ledighet i Rogaland

– Arbeidsledigheten stiger, og vi forventer at flere vil oppleve å mista jobben i tiden framover, seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. Arbeidsledigheten er 4,3 prosent i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 04.05.2015 09:27:45

– Jeg er derfor svært spent på hvilke signaler vi får fra bedriftsundersøkelsen som blir lagt frem i morgen tidlig, seier Nordahl.

NAV sin årlige bedriftsundersøkelse med svar fra over 900 bedrifter i Rogaland, blir offentliggjort tirsdag klokken 11.00.

Ledigheten i Rogaland er nå høgere enn landsgjennomsnittet, som i april holder seg på 3,0 prosent.

3019 flere har blitt helt arbeidsledige i Rogaland på ett år.

Veiprosjekter betyr jobb
Investeringer i veisektoren vil kreve arbeidskraft i tiden som kommer.

– Vi gjennomfører derfor kurs innen anleggsarbeid og masseforflytningsmaskiner for å møte behovet for arbeidskraft, seier Nordahl.