Menu
Vår Frelsers kirke

– 30 prestestillinger kan forsvinne

Færre gudstjenester, utsatte begravelser og en kirke som bare kan dekke de høyst nødvendige tjenestene. Det kan bli resultatet av statsbudsjettet, ifølge Vårt Land.

Av admin | 13.10.2017 06:10:19

Statstøtten er lavere enn lønnsveksten i neste års budsjett, ifølge avisa.

Den norske kirke kan måtte kutte minst 30 stillinger som følge av statsbudsjettet.