Menu
Vår Frelsers kirke

– 30 prestestillinger kan forsvinne

Færre gudstjenester, utsatte begravelser og en kirke som bare kan dekke de høyst nødvendige tjenestene. Det kan bli resultatet av statsbudsjettet, ifølge Vårt Land.

Av Rolf Helge Tveit | 13.10.2017 06:10:19

Statstøtten er lavere enn lønnsveksten i neste års budsjett, ifølge avisa.

Den norske kirke kan måtte kutte minst 30 stillinger som følge av statsbudsjettet.