Menu
Lærer Elev Skole

30 nye studieplasser

Høyskolen Stord/Haugesund har fått 30 nye studieplasser til Praktisk Pedagogisk Utdanning av Kunnskapsdepartementet.

Av admin | 11.11.2015 07:42:43

De nye studieplassene er først og fremst tiltenkt ingeniører og folk fra industrien som ønsker å begynne i skoleverket gjennom realfag, opplyser høyskolen overfor Haugesunds Avis.

PPU er en lærerutdanning for deg som allerede har en utdannelse, og som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elever i det faget du har utdannelse. PPU er delt i to studieretninger.

Les mer hsh.no.