Menu

30.000 i bot for promille

18. mai i fjor ble en 36 år gammel mann tatt for promillekjøring på Stord. Nå er han dømt i Sunnhordland tingrett og må betale 30.000 kroner i bot.

Av Egil M Solberg | 19.01.2018 21:05:37

Retten kom frem til at mannen hadde hatt 0,86 i promille under bilkjøringen denne dagen.

Det normale er at boten skal utgjøre 1,5 ganger brutto månedslønn. Han ble således ilagt en bot på 30.000 kroner.

Han er også idømt en betinget fengselstraff på fjorten dager. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Mannen er også fradømt føreretten for en periode på 18 måneder. For gjenerverv av føreretten må det avlegges full ny førerprøve.