Menu

3 mill til pilotkommuner

Regjeringen gir 3 millioner kroner til pilotkommuner som skal arbeide aktivt med universell utforming i 2010. En av åtte pilotfylker er Rogaland som nå skal bidra til å få nye kommuner med i arbeide med et universelt utformet Norge.

Av admin | 11.05.2010 13:34:53

Pilotfylkene skal rekruttere nye kommuner som skal arbeide med universell utforming som strategi i forhold til planlegging, forvaltning og kompetansehevning. Pengene bevilges slik at flere kommuner skal komme raskt i gang med de utfordringene som ligger i nye lover og regler, melder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Av Egil Kr. Solberg | 11.05.2010 kl.13:34