Menu

3.676 har ikke betalt veiavgiften

3.676 biler i Nord-Rogaland og Sunnhordland er begjært avskiltet fordi eierne ikke har betalt veiavgift. Alle biler som sto registrert i motorvognregisteret 1. januar 2008 er veiavgiftspliktig, skriver havis.no.

Av admin | 23.06.2008 13:52:05

Tollvesenet starter arbeidet med å avskilte kjøretøy nå i sommer. Det er i første omgang de kjøretøy som det ikke er betalt årsavgift for som risikerer avskilting.

Fristen for å sette på årets røde kontrollmerke er først 14. august. I september vil de kravene som fortsatt ikke er betalt bli oversendt Statens Innkrevingssentral for innfordring, skriver havis.no.

Blir du stoppet i kontroll av Tollvesenet, kan du beholde skiltene om avgiften blir betalt på stedet. Da kommer et gebyr på 900 kroner i tillegg.

Går det så langt at bilen blir avskiltet, koster det 1.200 kroner å få det tilbake, etter at avgiften er betalt naturligvis.

Publisert av Helge Bro Matland | 23.06.2008 kl.13:3