Menu

27 av 34 hadde ikke flyteutstyr

Det har vært en økning i antall omkomne ved bruk av fritidsbåt i 2013. 27 av de 34 døde hadde ikke flyteutstyr.

Av admin | 26.05.2014 15:37:03

Gjennomsnittsalderen på de omkomne i 2013 var 55 år. Det er ikke registrert dødsfall blant barn som følge av ulykker med fritidsbåt i 2013.

– Hele 27 av de 34 omkomne brukte ikke flytevest. Det bekymrer meg at så mange dropper flytevest når en vet at dette kan redde livet i en gitt situasjon, uttaler sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Det er også verdt å notere seg at det er i ulykkeskategoriene «kantring» og «fall over bord» at den klart største andelen av dødsulykkene forekommer.

Andelen av dødsulykker i disse kategoriene i tidsperioden 2007 til 2011 lå fra rundt 50 prosent og opp mot 80 prosent av totalt antall ulykker, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette skriver tb.no.

Av Egil M Solberg | 26.05.2014 kl.15:36