Menu

26-åring dømt for sex med 14-åring

En 26-årig haugesunder ble i Gulating lagmannsrett nylig dømt til 120 dager i fengsel - for ett tilfelle av seksuell omgang med en 14-årig jente. Hendelsen skjedde frivillig og jenta hadde ikke ønske om å anmelde forholdet.

Av admin | 18.08.2013 19:58:16

Det var i 2011 at mannen hadde sex med jenta.

I Haugaland tingrett fikk mannen halve dommen betinget. I lagmannsretten skjerpet de dommen og omgjorde den betingede delen til ubetinget fengsel.

Et flertall i tingretten la til grunn at det forelå formidlende omstendigheter, ettersom samleiet skjedde frivillig og at det ikke ble utøvd noen form for tvang eller press, skriver Haugesunds Avis.

Verken spørsmålet om frivillighet, manglende tvang eller at partene var bekjente kan tillegges vekt som formildende omstendigheter ved straffutmålingen, mener lagmannsretten, ifølge avisa.

Av Egil M Solberg | 18.08.2013 kl.19:54