Menu
lanbruk bonde

2500 færre bønder

Det har blitt 2500 færre bønder med blå regjering. Forskere er forundret over at ikke flere forsvinner, da regjeringen stimulerer til stordrift. Bøndene som er igjen har imidlertid tro på fremtiden.

Av admin | 07.11.2016 08:28:47

– Høy arbeidsledighet kan gjøre at færre legger ned gården, ifølge forsker Ola Flaten ved Norsk institutt for bioøkonomi til Nationen.

Landbruksminister Jon Georg Dale var forrige uke på rundtur i Romsdal og på Nordmøre. Han traff da bønder som satser stort på framtiden. Han fikk da høre at mye går den rette veien i næringen, men at det også er temaer som må forbedres.