Menu
olje

25.000 færre oljejobber

Over 25.000 jobber i olje- og gassnæringen er på kort tid borte eller vil forsvinne de neste månedene.

Av admin | 24.09.2015 06:31:26

Dette viser ifølge VG et regnestykke fra DnB Markeds der også varslede kutt er tatt inn.

Ifølge DnB Markeds vil ledigheten i oljebransjen øke ytterligere det neste året på grunn av blant annet lav oljepris og et fortsatt høyt kostnadsnivå.