Menu
kontroll fart

22 tatt i fartskontroll

Politiet beslagla to førerkort og skrev ut 20 forelegg i en fartskontroll i Etne i går kveld.

Av admin | 09.09.2016 06:40:45

Kontrollen pågikk i rundt to timer i en 60-sone utenfor Etne sentrum.

.

Overtredelse av vtrl. § 3 – avstand til  forankjørende – kjøringen har ikke medført uhell Vtrl. § 31, jf. §  5 eller § 6,2 Forelegg Påstand (hovedforhandling)
Motorvogn med tillatt totalvekt ikke over 3,5 tonn
1,0 – 0,5 sekunder  avstand
5 200,- 6 000,-
Motorvogn med tillatt totalvekt ikke over 3,5 tonn
Under 0,5 sekunder  avstand
8 000,- 9 500,-
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
1,5 – 1,0 sekunder  avstand
5 200,- 6 000,-
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
1,0 – 0,5 sekunder  avstand
8 000,- 9 500.-
Motorvogn med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
Under 0,5 sekunder  avstand
10 000,- 12 000,-
Kjøring uten gyldig førerkort Vtrl. §  31, jf. § 24,1 Forelegg Påstand (hovedforhandling)
1. gang 8 000,- 9 500,-
2. gang 10 000,- 12 000,-
3. gang 15 000,- 17 500,-
Lett MC/moped 1. gang 3 000,- 3 500,-
Lett MC/moped 2. gang 5 000,- 6 000,-
Ikke klasse BE (kun B) (1. gang) 5 000,- 6 000,-
Ikke gyldig legeattest (1. gang) Vtrl. §  31, jf. § 24, 4 og 5 og førerkortforskr.  § 41,1 5 000,- 6 000,-
Ulovlig øvingskjøring (alderskrav ikke oppfylt) Vtrl. § 31, jf. §  26 8 000,- 9 500,-
Overtredelse av vtrl. § 10 – ikke  stanset for kontroll Vtrl. § 31,  jf. § 10 Forelegg Påstand (hovedforhandling)
Ikke forevist dokumenter eller fulgt pålegg ved trafikkontroll 6 000,- 7 000,-
Ikke stanset til tross for skiltet kontroll 8 000,- 9 500,-
Ikke stanset til tross for signal fra politiet (blått signallys eller stopptegn) 12 000,- 14 000,-
Overtredelse av vtrl. § 12 Vtrl. § 31, jf.  § 12 Forelegg Påstand  (hovedforhandling)
Unnlatt å underrette om trafikkuhell – liten materiell skade 6 000,- 7 000,-
Unnlatt å underrette om trafikkuhell – mindre personskade 8 000,- 9 500,-
Ulovlig øvingskjøring (alderskrav ikke oppfylt) Vtrl. § 31, jf. §  26 8 000,- 9 500,-
Kjøring med uregistrert motorvogn Vtrl. § 31, jf.  § 17 Forelegg Påstand  (hovedforhandling)
Første gang 5 000,- 6 000,-
Andre gang 8 000,- 9 500,-
Tredje gang 12 000,- 14 000,-
Utgåtte prøvekjennemerke (inntil 24 timer) – første gang 3 000,- 3 500,-

Skilt hastighetsbegrensning - fartsbøter - trafikkbøter

Fartsovertredelse i 30 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
31 – 35 km/t 600,- 600,- 1 000,-
36 – 40 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
41 – 45 km/t 2 900,- 2 900,- 3 500,-
46 – 50 km/t 4 200,- 4 200,- 5 000,-
51 – 55 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
56 – 60 km/t 8 000,- 9 500,-
61 – 65 km/t 9 000,- 11 000,-
Fartsovertredelse i 40 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
41 – 45 km/t 600,- 600,- 1 000,-
46 – 50 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
51 – 55 km/t 2 900,- 2 900,- 3 500,-
56 – 60 km/t 4 200,- 4 200,- 5 000,-
61 – 65 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
66 – 70 km/t 8 000,- 9 500,-
71 – 75 km/t 9 000,- 11 000,-
Fartsovertredelse i 50 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
51 – 55 km/t 600,- 600,- 1 000,-
56 – 60 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
61 – 65 km/t 2 900,- 2 900,- 3 500,-
66 – 70 km/t 4 200,- 4 200,- 5 000,-
71 – 75 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
76 – 80 km/t 8 000,- 9 500,-
81 – 85 km/t 9 000,- 11 000,-
Fartsovertredelse i 60 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
61 – 65 km/t 600,- 600,- 1 000,-
66 – 70 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
71 – 75 km/t 2 900,- 2 900,- 3 500,-
76 – 80 km/t 4 200,- 4 200,- 5 000,-
81 – 85 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
86 – 90 km/t 8 000,- 9 500,-
91 – 95 km/t 9 000,- 11 000,-
96 – 100 km/t 10 000,- 12 000,-
Fartsovertredelse i 70 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
71 – 75 km/t 600,- 600,- 1 000,-
76 – 80 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
81 – 85 km/t 2 600,- 2 600,- 3 000,-
86 – 90 km/t 3 600,- 3 600,- 4 000,-
91 – 95 km/t 4 900,- 4 900,- 5 500,-
96 – 100 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
101 – 105 km/t 7 800,- 7 800,- 9 500,-
106 – 110 km/t 9 000,- 11 000,-
111 – 115 km/t 10 000,- 12 000,-
Fartsovertredelse i 80 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
81 – 85 km/t 600,- 600,- 1 000,-
86 – 90 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
91 – 95 km/t 2 600,- 2 600,- 3 000,-
96 – 100 km/t 3 600,- 3 600,- 4 000,-
101 – 105 km/t 4 900,- 4 900,- 5 500,-
106 – 110 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
111 – 115 km/t 7 800,- 7 800,- 9 500,-
116 – 120 km/t 9 000,- 11 000,-
121 – 125 km/t 10 000,- 12 000,-
Fartsovertredelse i 90 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
91 – 95 km/t 600,- 600,- 1 000,-
96 – 100 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
101 – 105 km/t 2 600,- 2 600,- 3 000,-
106 – 110 km/t 3 600,- 3 600,- 4 000,-
111 – 115 km/t 4 900,- 4 900,- 5 500,-
116 – 120 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
121 – 125 km/t 7 800,- 7 800,- 9 500,-
126 – 130 km/t 9 000,- 11 000,-
131 – 135 km/t 10 000,- 12 000,-
Fartsovertredelse i 100 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
101 – 105 km/t 600,- 600,- 1 000,-
106 – 110 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
111 – 115 km/t 2 600,- 2 600,- 3 000,-
116 – 120 km/t 3 600,- 3 600,- 4 000,-
121 – 125 km/t 4 900,- 4 900,- 5 500,-
126 – 130 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
131 – 135 km/t 7 800,- 7 800,- 9 500,-
136 – 140 km/t 9 000,- 11 000,-
141 – 149 km/t 10 000,- 12 000,-
Fartsovertredelse i 110 km/t-sone Vtrl. § 31, jf. §  5 eller§ 6,2 Forenklet  forelegg Forelegg Påstand (hovedforhandling)
111 – 115 km/t 600,- 600,- 1 000,-
116 – 120 km/t 1 600,- 1 600,- 2 000,-
121 – 125 km/t 2 600,- 2 600,- 3 000,-
126 – 130 km/t 3 600,- 3 600,- 4 000,-
131 – 135 km/t 4 900,- 4 900,- 5 500,-
136 – 140 km/t 6 500,- 6 500,- 7 500,-
141 – 145 km/t 7 800,- 7 800,- 9 500,-
146 – 150 km/t 9 000,- 9 000,- 11 000,-
151 – 159 km/t 10 000,- 12 000,-