Menu

200 granat og minefunn

Hittil i år har politiet rykket ut til over 200 funn av gamle granater, miner eller andre eksplosiver. Sommeren er høysesong for granatfunn, ifølge Forsvaret.

Av admin | 17.07.2014 04:43:54

På Åkrasanden ble det for kort tid siden funnet to miner fra krigens dager.

Friluftsrådet Vest er bekymra over funnene og har ikke lyst å sende mannskapet til Åkrasanden for å rydde, melder NRK.

Politiet mener ikke det er noen grunn til å bekymre seg og peker på at det aldri har vært ulykker knyttet til slike funn.

Av Rolf Helge Tveit | 17.07.2014 kl.07:43