Menu

20 mill. til vann

Karmøy kommune og Hydro samarbeider for å bygge ut Fiskåvassdraget. Kommunens andel av kostnadene er 20 millioner.

Av admin | 06.02.2007 08:31:01

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til å bygge ut Fiskåvassdraget sør for Flyplassvegen. Politikerne i Karmøy skal i kommunestyret 13. februar ta stilling til om kommunen skal godkjenne utbyggingen og delta med sin andel av kostnadene. Det er foreslått en lik fordeling både av kostnader og vannmengde mellom Hydro og kommunen. Saken blir først behandlet i et ekstraordinært formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet. Rådmannen foreslår i sin innstilling at kommunestyret sier ja. Det totale kostnadsoverslaget lyder på 40 millioner kroner. Det har tidligere vært antydet en fordeling av vannressursene med 75 prosent på Hydro som har tatt initiativet til utbyggingen, og 25 prosent på kommunen. Hydro har senere tilbudt kommunen en 50/50-fordeling.

06.02.2007 kl.08:3