Menu

2 måneder i fengsel for trygde- og skattesvindel

En 44-åring bosatt i Kopervik må sone to måneder i fengsel for trygde- og skattesvindel. Mannen fikk 247 499,- utbetalt fra NAV samtidig som han var i jobb. I tillegg hadde han betydelige inntekter fra sitt enkeltmannsforetak - hvor han unnlot å føre regnskap.

Av admin | 15.08.2013 12:41:14

I årene 2010 og 2011 hadde han virksomhet i sitt enkeltmannsforetak uten å føre regnskap og betale skatter.

I samme perioden leverte han meldekort og fikk utbetalt ledighetstrygd fra NAV.

Han unnlot også å føre opp at han hadde arbeidet 1650 timer på en industriarbeidsplass i distriktet i perioden.

Dommen ble 5 måneder i fengsel, men kun 2 måneder må sones. Resterende dom fikk prøvetid på 2 år.

Han ble imidlertid ikke dømt til å tilbakebetale beløpet han urettmessig fikk utbetalt, eller skattemidlene han unnlot å betale.

Mannen ble også i 2011 dømt for svindel og overtredelser av straffeloven.

Av Egil M Solberg | 15.08.2013 kl.12:39