Menu

19,7 millioner kroner til HSH

Norges Forskningsråd har tildelt Høgskolen Stord/Haugesund 15,4 millioner kroner til et 4-årig forskningsprosjekt knyttet til håndtering av kompleksitet i petro-maritime operasjoner. I tilegg bidrar næringslivet med 4,3 millioner.

Av admin | 15.12.2008 14:21:50

Samlet sett utgjør det nye forskningsprosjektet 19,7 millioner kroner.

– Dette er en merkedag for HSH og fagmiljøet vårt her i Haugesund. Å få tilsagn på forskningsprosjekt knyttet til det maritime området er viktig for å løfte høgskolen videre. Maritim næring er et viktig satsningsområde for oss i HSH, sier dekan A. Rune Johansen og programleder Jan R. Jonassen i HSH.

Kort sagt handler forskningsprosjektet om håndtering av komplekse operasjoner og situasjoner.

– Ting skjer fort i den petro-maritime bransjen. Å frambringe ny viten om håndtering av komplekse situasjoner kan øke produktiviteten og minske risiko for at uønskede hendelser enten inntreffer eller får betydelige negative konsekvenser. Dette er målet vårt, sier Jan R. Jonassen.

Av Helge Bro Matland | 15.12.2008 kl.14:2