Menu

193 klager på helsetjenestene i 2006

De fleste klager på at den behandlingen pasienter fikk, var ikke god nok, eller at de ikke fikk nok informasjon om behandlingen og helsetilstanden. I 2006 startet Helsetilsynet i Hordaland 193 nye og avsluttet 203 tilsynssaker.

Av admin | 22.02.2007 14:35:18

Det melder Helsetilsynet i Hordaland som fører tilsyn med utgangspunkt i hendelser som kan tyde på svikt i tjenestetilbudet og vurderer om disse hendelsene kan karakteriseres som brudd på krav i helselovgivningen.

Sakene fordeler seg jevnt på spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Leger og sykepleiere dominerer statistikken over påklaget helsepersonell.

18 av sakene ble videresent til helsetjenesten for at de selv skulle følge de opp på en passende måte. 11 saker ble avvist. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var fem måneder.

I 2006 ble to hjelpepleiere, en apotektekniker og tre sykepleiere fratatt autorisasjonen sin. Den ene sykepleieren var tidligere suspendert fra å arbeide som helsepersonell. En ambulansearbeider mistet den offentlige lisensen sin til å kjøre ambulanse. I tillegg har to sykepleiere og en lege gitt fra seg autorisasjonen frivillig. Statens helsetilsyn suspenderte en psykolog fra å arbeide som helsepersonell mens spørsmålet om å gi en administrativ reaksjon ble behandlet. Tre leger og en sykepleier fikk advarsel etter helsepersonelloven § 56.

Av Egil Kr. Solberg | 22.02.2007 kl.14:3