Menu
haugaland_kraft

190 mill i overskudd

Haugaland Kraft kom i 2016 ut med et overskudd på 190 millioner kroner etter skatt.

Av Egil M Solberg | 03.04.2017 20:23:39

Haugaland Kraft konsernet hadde i 2016 en omsetning på 1 394 millioner kroner mot 1 041 millioner kroner i 2015.

I tillegg hadde konsernet i 2016 563 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst knyttet til salget av produksjonsvirksomheten slik at totale driftsinntekter beløper seg til 1 957 millioner kroner.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 95 millioner kroner til eierkommunene. Karmøy- og Haugesund kommuner er de største eierne.