Menu
kompani Haugesund FOTO: hkv.no
Kompani Haugesund. FOTO: hkv.no

190.000 til kulturarbeid

Kompani Haugesund og Haugaland Kunstverk fikk full uttelling da Regional- og kulturutvalget fordelte ca 1,5 millioner kroner til allment kulturarbeid.

Av Egil M Solberg | 31.08.2015 17:25:17

Dansekompaniet Kompani Haugesund får 125 000 i støtte til sin planlagte jubileumsforestilling i 2016.

Haugaland Kunstverk får 65.000 i prosjektstøtte til videreutvikling av galleriet og prosjektrommet ROM FOR i Strandgata.

Haugesund Turistforening, U.L. Skjoldafjord og Skeisvang VGS nådde ikke gjennom med sine søknader.