Menu

17,6 % innvandrere i Haugesund

Andelen innvandrere øker i Haugesund. 17,6 % av befolkningen er nå innvandrere. Samlet på Haugalandet og i Sunnhordland er det nå rundt 18.000 innvandrere. Asylsøkere kommer i tillegg.

Av Egil M Solberg | 28.03.2017 22:32:23

Haugesund er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) den kommunen i Nord-Rogaland der størst andel av befolkningen er innvandrere.

SSB publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge.

Tallene inneholder ikke asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Antallet innvandrere per kommune (tall fra SSB):

Kommune Innvandrere Total befolkning innvandrere i prosent
Haugesund  6553  37166  17,6
 Vindafjord  1246  8828  14,1
 Utsira  28  201  13,9
 Stord  2257  18821  12,0
 Etne  487  4235  11,8
 Sveio  638  5656  11,3
 Bømlo  1296  11806  11,0
 Karmøy  4252  42229  10,1
 Bokn  83  855  9,7
 Tysvær  1018  11041  9,2