Menu

17,2 mill i overskudd på Stord

Stord kommune kom i 2017 ut med et netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 15.02.2018 16:55:17

Resultatet er vesentlig lavere enn budsjetterte budsjetterte 37,9 millioner.

Av større negative avvik er overføringer til private barnehager med 9,1 millioner kroner.

Det har også vært en inntektssvikt på ordningen med ressurskrevende brukere på 6,5 millioner kroner.

I en pressemelding opplyser kommunen også at de ikke nådde innsparingsmålet for stillingsgruppen og trepartssamarbeidet, som gir et samlet avvik på 4,1 millioner kroner.

Positivt er det imidlertid at kommunene har fått høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd på 5,5 mill, samt merinntekter på renter og utbytte på 3,4 millioner.