Menu

168 nye statsborgere

I fjor var det 103 utenlandske borgere i Haugesund som fikk norsk statsborgerskap. 65 utlendinger i Karmøy ble norske borgere i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av admin | 22.05.2014 06:08:14

I 2013 ble det innvilget 13.200 statsborgerskap i Norge.

Tidligere somaliske, irakiske og afghanske statsborgere utgjorde de tre største gruppene.

Av Rolf Helge Tveit | 22.05.2014 kl.06:07