Menu
Drukning

16 drukningsdøde

Hittil i år har 16 personer mistet livet i drukningsulykker her i landet. Det er to færre enn første kvartal i fjor. Fylkesstatistikken for 2015 viser at Rogaland topper statistikken med fire drukna.

Av admin | 07.04.2015 05:17:22

Drukning og nær-drukning ses hyppigst ved bade- og båtulykker, ved fall gjennom isen og ved selvmordsforsøk.

Alkoholpåvirkning er ofte medvirkende årsak.

En vellykket gjenopplivning er beskrevet i inntil 1 time etter ulykken.

Ved nær-drukning er komplikasjonene potensielt livstruende. De fleste komplikasjoner inntreffer 4–8 timer etter ulykken.