Menu
haugaland_kraft

151 millioner i overskudd

Haugaland Kraft kan i 2014 vise til et overskudd på 151 millioner kroner. Resultatet er imidlertid 34 millioner kroner svakere enn året før.

Av Egil M Solberg | 23.03.2015 21:08:20

Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra kraftproduksjon, opplyser selskapet i en pressemelding.

Samlet omsetning i 2014 var på 969 millioner kroner mot 1 068 millioner i 2013.

Det ble i 2014 gjort investeringer for 210 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var på 175 millioner.