Menu

15 mill på auksjon

Under Skanfils jubileumsauksjon ble det solgt samleobjekter for over 15 millioner kroner. Deriblant et Donald Duck-blad, et kort tegnet av legendariske Kjell Aukrust, frimerker og gamle mynter.

Av Egil M Solberg | 18.10.2017 18:09:39

Skanfil, som har hovedkontor i Haugesund, avholdt nylig sin auksjon nummer 200. Jubileumsauksjonen ble holdt over tre dager.

Donald Duck-bladet som ble utgitt i Norge utkom i 1949, og ble kjøpe i en kiosken for 50 øre. Nå ble det solgt for 28 750 norske kroner.

Åtte London-Specimen- sedler var også til salgs, alle gjennomhullet med ordet Specimen i papiret. Det betyr at det var snakk om det engelske trykkeriets prøvesedler til eget arkiv. Nå ble disse sedlene omsatt for over 800 000 kroner.