Menu

15 % færre vil bli sykepleier i Haugesund

Stadig færre vil jobbe i omsorgsyrkene. Tallene fra samordnet opptak viser en nedgang på 4,7 %. På Høyskolen Stord - Haugesund er nedgangen på 8 %. Isolert sett er nedgangen på 15 % i Haugesund.

Av admin | 01.05.2010 09:39:33

HØR LYDFIL: 15 % FÆRRE VIL BLI SYKEPLEIER I HAUGESUND
– Det er beklagelig med en reduksjon i antallet søkere til fagene som det er både politisk vilje og et reelt behov for de neste årene, Studiesjef Geir Tveide på Høyskolen Stord – Haugesund.

– Selv midt i en finanskrise, der man skulle tro at mange søkte seg til utdanninger som sikrer trygg jobb, opplever vi nå at færre ønsker å bli sykepleiere. Dette er alarmerende sier leder i Norsk Sykrepleierforbund, Lisbeth Normann.

Studiesjef Geir Tveide på Høyskolen Stord – Haugesund vil ikke dramatisere, men medgir at det er uheldig.

– Det er beklagelig med en reduksjon i antallet søkere til fagene som det er både politisk vilje og et reelt behov for de neste årene, sier Tveide som understreker at det også er svingninger i antallet søkere fra år til år.

– Det er litt for tidelig å kalle dette en krise, sier Tveide.

Av Egil M Solberg | 01.05.2010 kl.09:3