Menu
Sos rasisme-saken. Tiltalte Kjell Gunnar Larsen sammen med forsvarerne Erik Lea og John Christian Elden.

14 mill til SOS-saken

Domstoladministrasjonen har laget en oversikt over kostnadene med eksterne kostnader i SOS-rasisme saken. Frem til 15. november er beløpene kommet opp i 14 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 16.11.2016 14:34:21

Domstoladministrasjonen har laget en oversikt over kostnadene med eksterne kostnader i SOS-rasisme saken. Frem til 15. november er beløpene komet opp i 14 millioner kroner.

Eksterne kostnader dreier seg hovedsakelig om advokatlærer, melder hnytt.

Domstolens interne kostnader er her ikke beregnet.

De tas forbehold om at det også påløper flere utgifter i saken, advokatsalær har leveringsfrist tre måneder etter sakens sluttbehandling, skriver avisa.