Menu
Karmøy Rådhus

133,1 millioner kroner i overskudd

Det er tredje år på rad at Karmøy kommune kommer ut med et kjempeoverskudd. I 2017 ble netto overskudd på 133,1 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 13.02.2018 13:20:16

Rådmann Sigurd Eikje i Karmøy kommune la i ettermiddag frem årsregnskapet for 2017.

Det har i 2017 vært et lavere behov for barnehageplasser, noe som har medført store besparelser for kommunen. Rådmannen trekker også frem god nasjonal skatteinngang og et større utbytte fra Haugaland Kraft som momenter.

Det har i 2017 vært noe høyere kostnader til teknisk drift med økede strømkostnader og utgifter til veivedlikehold.

Netto driftsresultat er på 4,5 %, mens det anbefalte minimumene for norske kommuner er på 1,75 %.

Skyer i horisonten
Rådmannen trakk i sin presentasjon også frem utfordringer i årene fremover med en stadig større andel aldrene i kommunen, samt at det har utviklingen viser stadig lavere lokal skatteinngang.

Kommunen er også sårbare for økende renter, fremhevet rådmannen som i dag la frem sitt siste årsregnskap. Han går nå over i stillingen som rådmann i Tysvær kommune.