Menu
kontroll fart

130 km/t over Bokn

En bilfører hadde det svært travelt i ferjekøen søndag kveld og ble tatt kjørende i 130 km/t i 80-sonen over Bokn.

Av Egil M Solberg | 16.08.2015 21:32:27

Det var en 56 år gammel mann hjemmehørende i Sør-fylket som i kveld ble fratatt førerkortet.

– I alt ble åtte bilførere bøtelagt i tillegg til førerkortbeslaget, opplyser operasjonsleder Tore Frøyland-Jensen hos politiet.

Over gitte grenser gir fartsoverskridelsen fengselsstraff. I grenseland mellom betinget og utbetinget fengsel er det anledning til å idømme samfunnsstraff. Det er et relativt snevert vindu for når samfunnsstraff kan benyttes. Grensene fremgår av tabellen nedenfor.

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 165 km/t

 

Tabellen er hentet fra Riksadvokatens rundskriv.