Menu
mobbing

130.000 mobbes på jobb

Fem prosent av norske arbeidstagere blir til en hver tid mobbet på jobb. Dette tilsvarer 130.000 personer ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

Av Rolf Helge Tveit | 24.05.2016 07:17:36

Til VG sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved STAMI at anallet ansatte som blir mobbet på jobb har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Mobbingen rammer kvinner og menn i like stor grad og i alle aldersgrupper.

Halvparten oppgir at de blir mobbet av ledere.