Menu

130.000 mobbes på jobb

Fem prosent av norske arbeidstagere blir til en hver tid mobbet på jobb. Dette tilsvarer 130.000 personer ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

Av admin | 24.05.2016 07:17:36

Til VG sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved STAMI at anallet ansatte som blir mobbet på jobb har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Mobbingen rammer kvinner og menn i like stor grad og i alle aldersgrupper.

Halvparten oppgir at de blir mobbet av ledere.