Menu

13-åringer får p-piller

Jenter som er under den seksuelle lavalder kan få p-piller på helsestasjonene for ungdom i kommunene. Jenter ned i 13-årsalderen får p-piller ved ungdomshelsestasjonene og foreldrene har ikke krav på å bli varslet.

Av admin | 27.06.2008 22:35:07

En del av jobben til legene ved helsestasjonene er å skrive ut resept på p-piller for jenter ned i 13-årsalderen.

Ifølge professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo Willy Pedersen, er den gjennomsnittlige seksuelle debutalderen 16,8 år for norske jenter og 18 år for gutter.

Men en del debuterer lenge før dette. Adresseavisen skrev nylig at jenter ned i 12-årsalderen får p-piller ved helsestasjonene i Trondheim.

Av Egil M Solberg | 27.06.2008 kl.22:3