Menu

120 dager i fengsel for promillekjøring

En 54-åring bosatt i Haugesund, er i Haugaland tingrett dømt for å kjøre bil fra Haugesund til Bergen med promille 17. juni i år. Mannen er ikke innehaver av førerkort. Han ble dømt til fengsel i 120 dager og en bot på 10 000 kroner.

Av admin | 15.08.2013 16:09:39

Noen timer etter kjøringen, ble han målt til å ha 1,25 i promille. Han hadde da kjørt vinglete og foretatt farlige forbikjøringer i høy hastighet.

Mannen er dømt for promillekjøring sju ganger tidligere. Han er også dømt 12 ganger tidligere for kjøring uten gyldig førerkort.

Av Egil M Solberg | 15.08.2013 kl.16:09