Menu
Flyktninger
Arkivbilde: Kjell Bua

1198 nye statsborgere

1198 personer i Rogaland fikk norsk statsborgerskap i fjor. Det er en nedgang på 6 prosent fra året før.

Av admin | 18.05.2016 05:59:17

Den største nedgangen var blant tidligere statsborgere fra Somalia, med 60 prosent færre nye statsborgerskap sammenlignet med 2014.

Per 1. januar 2016 var det omlag 848 200 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (698 500) eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre (149 600). Til sammen utgjør disse gruppene 16 prosent av Norges befolkning.

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere fra SSB
nokkeltall om innvandring 2015