Menu

114.000 lytter til Radio Haugaland

I en ny lytterundersøkelse foretatt for et utvalg lokalradioer i Rogaland og Sunnhordland, kommer Radio Haugaland ut som den desidert største lokalradioen med 114 167 lyttere.

Av Egil M Solberg | 16.10.2017 20:56:14

DAB-overgangen er med på å drive lyttingen opp for Radio Haugaland, samtidig som fortsatt god FM-dekning på både Haugalandet og i Sunnhordland bidrar positivt.

Radio Haugaland er alene om å ha full DAB-dekningen i hele Rogaland, samt i Sunnhordland. Dette betyr blant annet full dekning for trafikk på E 39 mellom Bergen og Egersund, samt E 134 mellom Haugesund og Etne og hele indre Haugalandet.

Samtidig er Radio Haugaland fortsatt å høre med FM på Haugalandet og i Sunnhordland.

En stor del av radiolyttingen skjer i bil og her har dermed Radio Haugaland også en stor fordel sammenlignet med andre lokalradioer.

Trafikken på nettradio med lyttersenter og mobilapplikasjoner har også øket betydelig det siste året. Disse systemene er også betydelig oppgradert de siste årene.

Oppslutningen på Haugalandet er på 49,2 %, Sunnhordland har 53,3 % og i Sør-fylket er oppslutningen nå oppe i 10,5 %.

Undersøkelsen viser også at lyttere i alle aldre nå velger Radio Haugaland som sin radiokanal. Størst oppslutning skjer likevel i aldersgruppen 40-60 år.

På morgenen kan du høre både Egil Solberg (49), Ragnar Larsen (73), Rolf Helge Tveit (53) og Alf Saltveit (71). Radio av voksne folk, for voksne folk.

Gjennom dagen kan du også høre Veronica Rona Thomassen (40) og Eirin Marthinussen (36), som denne uken startet et nytt radiokonsept samkjørt med våre populære Facebook-sider, som samlet har over 82.000 følgere.

LES OGSÅ: Storsatsing på Radio Haugaland