Menu
lanbruk bonde

1000 færre gårdsbruk

I fjor var det 41.064 jordbruksbedrifter i Norge – 954 færre enn i 2015.

Av admin | 18.01.2017 06:46:38

Ifølge Nationen har antallet gårdsbruk i Norge blitt redusert med over 10.000 siden 2006.

Dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor fortsatte tendensen med økt stordrift.