Menu

10 prosent på trygd

10,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Karmøy og 9,5 prosent i Haugesund var uførepensjonister ved utgangen av mars måned. Det viser tall som NAV nå har lagt fram.

Av admin | 12.05.2014 06:26:13

Andelen uførepensjonister på landsbasis var på 9,3 prosent i slutten av mars.

Av Rolf Helge Tveit | 12.05.2014 kl.06:26