Menu
Karmsund Havn tildeles støtte til etablering av landstrømsanlegg, blant annet på Killingøy offshore & subseabase (Foto: Birger Hovland)

10 mill til landstrøm

Karmsund Havn IKS tildeles nærmere 10 millioner kroner i støtte til landstrømstiltak fra Enova.

Av Egil M Solberg | 14.12.2016 14:24:28

Enova har i dag kunngjort tildeling av 140 millioner kroner til 22 forskjellige landstrømprosjekter.

Karmsund havn har fått tilslag på sine tre søknader, som gjaldt Bøvågen (Karmøy), Garpeskjær (Haugesund) og Killingøy offshore- & subseabase.

– Vi er svært glade for støtten fra Enova. Dette muliggjør en realisering av prosjektene våre knyttet til landstrøm. Karmsund Havn ønsker å være et utstillingsvindu for fremtidens havn, hvor også havnen blir et energiknutepunkt, sier Havnedirektør Tore Gautesen.