Menu

10 kroner for bussbillett

Det ble i dag enstemmig vedtatt et prøveprosjekt i Haugesund hvor du kan ta buss for bare 10 kroner. Ordningen gjelder fra 1. januar.

Av Egil M Solberg | 13.10.2015 19:08:49

Det er en toårig forsøksordning som nå skal gjennomføres. De billige billetene kan du benytte i Haugesund, Norheim, Vormedal og Kolnes.

Et månedskort skal koste 350 kroner for reiser i samme nærsone.