Menu

10 fritidsbåtbrukere omkom

10 personer omkom under bruk av fritidsfartøy i første halvår 2016, viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet. Det er en nedgang i forhold til første halvår 2015, der 14 dødsfall var registrert.

Av admin | 06.07.2016 14:21:05

De omkomne er alle menn; åtte nordmenn og to utenlandske statsborgere. 70% av de omkomne er over 50 år, noe som er en gjennomgående trend de siste årene. De fleste ulykkene skjer fra den vanligste båttypen, åpen motorbåt under åtte meters lengde.

– Menn over 50 år er dessverre fortsatt overrepresentert i statistikken. Vi anbefaler at også denne aldersgruppen tar båførerbevis for å heve egen båtkompetanse, og ikke minst om å følge reglene for bruk av flytevest i fartøy der dette er lovpålagt, sier fungerende sjøfartsdirektør Bjørn Pedersen.