Menu

10.700 kroner i bøter

En fartskontroll i Karmsundsgata søndag ettermiddag resulterte i 10.700 kroner i statskassa søndag ettermiddag. To bilister ble stanset etter å ha kjørt i 70 og 72 km/t. Dette resulterte i forelegg på henholdsvis 4.200 og 6.500 kroner.

Av admin | 14.12.2008 20:04:32

Fartskontrollen ble avholdt i Karmsundgata ved Flotmyr, Haugesund i tidsrommet 13.00 til 14.00.

Av Egil M Solberg | 14.12.2008 kl.20:0