Menu
Skisse av nytt sjukehusbygg i Haugesund. (Fotomontasje: Helse Fonna)

1,3 milliard til sykehus i Haugesund

Under en pressekonferanse på Haugesund sykehus i dag, ble det opplyst at regjeringen har lagt opp til å bruke 1,3 milliard kroner til sykehus-utbyggingen.

Av Egil M Solberg | 26.08.2017 12:12:11

Det var helse- og omsorgsminister Bent Høie samt barne- og likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne som holdt pressekonferanse. Vi fikk også snakket med styreleder i Helse Fonna Kjell Arvid Svendsen.

– Vi er ferdig med statsbudsjettet for 2018. I det budsjettet som vil bli lagt frem for Stortinget i begynnelsen av oktober, der vil regjeringen foreslå at Helse Vest og Helse Fonna får tilsagn på lånebevillingen på 1.350.000 kroner, sier Høie.

70 % av finansieringen til dette byggeprosjektet på 1,8 milliarder kroner er dermed på plass.

– Vi hadde et stort håp om å få dette med i statsbudsjettet for 2018 og når vi nå får dette på plass, så er det en ny viktig milepæl, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen i Helse Fonna.

Med forbehold av godkjenning i Stortinget vil prosjektet få stor betydning for regionen.

– Et investeringsprosjekt på 1,8 milliarder betyr mye, men mest av alt for oss som jobbet med sykehuset så var det helt nødvendig å få dette på plass nå, sier Svendsen.

Rundt nyttår forventer sykehusledelsen at byggeprosjektet kan starte. Bygget skal stå ferdig i 2020.

Her kan du se pressekonferansen i sin helhet: