Menu

1 milliard mer til Vestlandet

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett vil de bevilge én milliard mer til Vestlandet.

Av Egil M Solberg | 10.11.2016 22:39:41

– Vestlandet er budsjettvinneren i vårt alternative statsbudsjett, sier Aps Hege H.Liadal.

Partiet legger også på bordet en betydelig økt satsing på utdanning. De legger inn penger til 300 nye fagskoleplassar for neste år i tillegg til etter- og vidareutdanningsmidler til fagskolelærerer.

I tillegg øker Ap overføringene til kommuner og fylker, og legger fram en tiltakspakke på 100 millioner kroner for å få ferjeflåten over på batteridrift.