Menu

1 300 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 800 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 3,4 prosent, fra samme tidspunkt i 2011. (SSB).

Av admin | 22.01.2013 15:17:58

I næringsmiddelindustri var økningen på 3,8 prosent, i skipsbyggingsindustrien gikk lønna opp med 3,9 prosent. Lønnsøkningen var 3,8 prosent for operatører, 2,1 prosent for håndverkere. Høyskoleyrker gikk opp med 3,3 prosent og ledere hadde lønnsvekst på 3,2 prosent.

Av Egil M Solberg | 22.01.2013 kl.15:17